×

Meddelande

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

View GDPR Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Här följer några bilder från vad som hänt sen sist vid Smalspårsjärnvägen Hultsfred - Västervik. Slipersbytarsäsongen har startat på allvar och efter påskhelgen hade 514 sliprar kommit i banan sedan årsskiftet. I verkstaden pågick som vanligt arbeten med rälsbussen YBo5p 893 och en del andra fordon. Häng med på ett bildsvep från verksamheten.

Så har vi kommit in i mars, snön har smält och det innebär att banavdelningen återigen kan börja arbeta. I verkstaden i Västervik har det pågått översyn av rälsbussarna YBo5p 888 och 897 och naturligtvis pågår arbetet med 893. Arbetet med Katrinefors 2 börjar också närma sig slutskedet.

Vintern håller envist fortsatt sitt grepp om Tjustbygden. Slipersbytargänget, slyröjarna och slipersinkörarna har gått i ide och har funnit för gott att inte titta ut förrän det blivit mer angenämare temperaturer och något mindre snö på vår bana. Signalavdelningen är de som varit mest aktiva och har arbetat både inomhus och utomhus med olika projekt i Ankarsrum och i Hultsfred. 

På fordonssidan har det skett fortsatta arbeten med YBo5p 893, där ny matta lagts på toaletten och takluckorna har renoverats. Vi har också nått målet med vår insamling. 232.000 kronor har samlats in och 180.000 av dessa har förbrukats. Ett särskilt tack till er som lagt en slant på renoveringen av 893. På ångloket SÖJ 6 har nålhackning av ramverket påbörjats. 

I slutet på januari nåddes vi av ett mycket positivt besked, nämligen att Västerviks kommun beviljats oss 182.000 kronor i pandemistöd. Samtidigt som vi är vana att stå på egna ben så är de tacksamt och välkommet med denna typ av stöttning till verksamheten.

Vi har också lagt ut tidtabellen för sommartrafiken 2021, något du hittar på denna sida: Tidtabell 2021.

En insamling till nya sittdynor till rälsbussen YBo5p 893 pågår sedan den 5 februari och redan den första dagen trillade det in närmare 23.000 kronor. Ett särskilt tack till er som valt att stötta oss med en slant till detta projekt.

Februari 2021 går mot sitt slut och det är dags för en ny uppdatering från verksamheten vid Smalspårsjärnvägen Hultsfred-Västervik. Vintern höll i sig nästan hela februari och först den sista helgen så började snön töa bort på de soliga partierna. Helgen den 20-21 februari hade vi en verkstadshelg där det bland annat målades signaler, rälsbussen YBo5p 888 fick planenlig översyn och arbetet med lokomotorn Katrinefors 2 fortsatte. Ute på banan har det under februari främst pågått arbeten med signalanläggningen i Ankarsrum, men lite slyröjning har också hunnits med. Signalgänget har nu kommit så långt att det mesta av kabeldragningen utomhus är klar, nu återstår kabeldragning och montering i olika signalkurar. 

I vårt virtuella järnvägsmuseum har det fyllt på ordentligt med bilder, ta gärna en titt i Smalspårsarkivet

Även i år blev det vinter längs med Smalspårsjärnvägen Hultsfred - Västervik. Lite vinter hindrar såklart inte arbetet längs med järnvägen, men arbetet skiftar karaktär. Under mellandagarna och i början på året fortsatte signalavdelningen med att byta ut kablage kring Ankarsrum och slipersbytargänget var ute, i alla fall så länge inte olika snöfall satte stopp för verksamheten. Signalgänget har plöjt ner ungefär 1000 meter kabel från Ankarsrum och söderut mot den gamla yttre infartssignalen vid den tidigare växeln till Sjöspåret i Ankarsrum. Denna signal är tänkt att byggas om till en treskens försignal och senare ska vägskyddsanläggningarna byggas om så att dessa blir oberoende av huvudsignalerna. För plöjningen använder vi oss av en av våra entreprenörer, Brorssons Grävservice i Västervik. 

I den södra änden av banan har vi fortsatt arbetet med att köra in sliprar från årets och tidigare års slipersbyten. Det är ca 5000 sliprar som ska köras in från banan, mellanlagras i Tuna och sedan köras iväg till destruktion.

Inne i Västervik har det arbetats på flera fronter, men slipning- och spacklingsarbeten på rälsbussen YBo5p 893 och signalarbeten har dominerat. På extern verkstad i Tyskland fortsätter arbetet med hjulaxlarna till ångloket SÖJ 6 / SJ Np 3050. Vill du förresten läsa mer om våra ånglok, så klicka gärna på länken: Våra ånglok

Vi passade också på att uppdatera vår hemsida med ett avsnitt om vilka verksamhetsutövare som finns längs med Smalspårsjärnvägen Hultsfred - Västervik, mer om det kan du läsa här: Verksamhetsutövarna utmed järnvägen

Här följer några bilder från den senaste månadens verksamhet.