Vi har nu en rad böcker och filmer i vår butik. Bland annat DVD:er om Stockholms hamnar på 1920-1930-talet, en intressant bok om tågfärjor samt Christer Brimalms bok om jakten på de sista ångloken i forna DDR och en hel del annat.

Välkommen in i butiken: TJF webbutik

 

Vi i Tjustbygdens Järnvägsförening har efter dialog med berörda kommunala och nationella myndigheter bestämt oss för att genomföra sommarens trafik, men med vissa begränsningar för våra passagerare: