×

Meddelande

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

View GDPR Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

År 2021 var möjligen ännu märkligare än 2020 men trots allt blev året till slut ett riktigt bra år för Tjustbygdens Järnvägsförening och Förvaltningsaktiebolaget Smålandsbanan, de två verksamhetsutövare som gemensamt driver, förvaltar och utvecklar Smalspårsjärnvägen Hultsfred-Västervik. Det händer massvis med saker utmed vår järnväg och det skulle ta alldeles för lång tid att gå igenom allt som har hänt, därför gör hemsidereaktionen ett litet besök hos de olika avdelningarna i föreningen och tittar på deras verksamhet under året. Vi börjar hos signalavdelningen.

Något som är mycket glädjande är att arbetet med järnvägens signal- och vägskyddsanläggningar fortsatt med oförminskad styrka under året. Årets signalarbeten längs banan fortsatte direkt där förra årets arbeten slutade, nämligen i Ankarsrum. Där håller vi på med dels en upprustning av vägskydden, dels förbereder för ett nytt ställverk. Etapp 1 blev klar precis till säsongens första tåg men än återstår mycket arbete. Det som blev driftsatt i år är dels ombyggnad av automatiken för vägskydden, dels försignalen till infartssignalen för tåg från Totebo. Från detta hållet tillkom även en ny vägförsignal. Vägskydden fungerar nu automatiskt även vid bevakad driftplats. Vägskyddet vid Nybygget fick som en följd av alla kabelbyten en större översyn och fungerar nu åter.

I Totebo påbörjades kabelbyten till vägskyddsanläggningen Totebo gård under hösten. Samtidigt med detta lades även kablar för ett framtida ställverk ner. Projekteringen av en första etapp av Totebo pågår för närvarande. Vi hoppas att vi nu är inne på sista året utan en signalanläggning i Totebo. Exakt driftsättningstid är vanskligt att utlova eftersom vi i detta fallet inte bara har våra egna aktivitet som styr hur snabbt det kan ske utan även måste ta hänsyn till Transportstyrelsens godkännandeprocess. I samband med detta gör vi även vissa förberedelser för att bygga om Totebo gård från ljus- och ljudsignaler till bomanläggning även om det projektet ligger en bra bit fram i tiden i övrigt.

Ett mindre projekt som genomförts under året är driftsättning av indikeringssystem för fyra vägskyddsanläggningar. I första etappen driftsattes i vintras indikeringar för Sjövägen och Folkparksvägen i Hultsfred. I etapp 2 har under sommaren Fagersand och Långsjön tillkommit. Med detta system får vi nu direkt larm om det uppstår någon form av fel på dessa anläggningar. Fortsatt utbyggnad av detta system kommer att ske successivt framöver på främst vägskyddsanläggningarna. Vi har också lagt mycket tid på att åter bygga upp ett ordentligt lager med signalmaterial eftersom mycket gick förlorat vid bränderna i Ankarsrum för några år sedan. En hel del har hämtats hem från banan Fagersta - Ludvika i samband med att det bytts ställverk där.

Utöver det praktiska arbetet pågår det även en hel del arbete i det tysta med projekteringen av kommande signalprojekt. I huvudsak är det tre personer som projekterar i de olika projekten. Exakt vilket projekt som kommer till byggnation först är en kombination av hur långt vi kommit i projekteringen, vilket projekt som är viktigast trafiksäkerhetsmässigt och vad vi har finansiering till. För närvarande pågår därför projektering av nytt ställverk i Ankarsrum, nytt ställverk i Totebo, nytt vägskydd i Kloster (norr om Hultsfred), ombyggnad av vägskyddet i Tuna till bomanläggning, förbättringsåtgärder på Totebo gård samt ljus- och ljudsignaler vid Långsjöns camping.

Nedan följer några bilder från signalgängets verksamhet under året, håll till godo! 

 

5 januari: Vinter i Ankarsrum, här har signalkablar lagts i gula "knäpprör" för att skyddas bättre. Senare under året fylldes kabeldiket igen.

5 januari: Den gamla huvudljussignalen med fem sken som skyddade växeln till det tidigare sjöspåret ska plockas ner och ersättas av en försignal med tre sken.

 

24 januari: Mattias monterar den nya försignalen, som nu försignalerar infartssignalen Akm A 1/2, ett tungt men samtidigt pilligt arbete i vinterklimatet. Signalen kopplades in senare under året.

 

16 maj: Arbete vid en av Ankarsrums tre vägskyddsanläggningar. Magnus kopplar in förbindelser och sonen Arvid övervakar så allt går rätt till. I samband med det omfattande kabelbytet i Ankarsrum görs också en hel del andra förberedelser för att kunna sätta in ett riktigt signalställverk.

 

28 maj: Nytt skåp på plats i Ankarsrum. Skåpet ska innehålla batterier som tidigare stod inne i ställverkskuren till vänster, vilket både förbättrar elsäkerheten och skapar mer utrymme i ställverkskuren.

 

24 oktober: Det gamla centrallåset från Överum, som nu ska byggas om för att så småningom byggas upp i Ankarsrum.

 

10 oktober: Som nämnts tidigare har signalarbeten utförts med kabelbyten, komponentbyten, nya signalskåp m.m. i Totebo. Dels på grund av renoveringsbehov, men också för att förbereda Totebo för inkoppling av ett signalställverk. 

---

I vår verkstad i Västervik har det som vanligt varit full verksamhet under året. Förutom sedvanliga översyner och mindre reparationsarbeten på YBo5p-rälsbussar och Z4p-lokomotorer har arbetet med renoveringen av rälsbussen YBo5p 893 fortsatt. Under året har karossen rostsanerats, rostskyddats och lackerats och en del komponenter som varit iväg på renovering, t.ex. boggier och växellådor har kommit tillbaka och montering har påbörjats. Ännu är det inte bestämt när vi får se den i trafik, ett projekt av denna storlek betingar ett sexsiffrigt belopp och renoveringen går gå hand i hand med finansieringen.

Genom en insamling bland medlemmar och externa kunde YBo5p 893 få helt nya sittdynor, vilket verkligen var önskvärt och det tyg som tidigare inköpts för ändamålet fick därmed ett bra användningsområde. Vidare har man arbetat med lokomotorn Katrinefors 2 under året och renoveringen är i det närmaste avslutad. På ångloksfronten har det gått långsamt framåt, hjulaxlarna till Np 3050 har renoverats i Tyskland och loket har så sakteliga börjat plockas ihop igen. Även S2p 3037 har fått en del omvårdnad, men av extern firma. Loket är under kommande vår tänkt att återbördas till ägaren, museiföreningen Wadstena - Fogelsta Järnväg. Till två av våra NKlJ O-vagnar har nya golvplankor inköpts, även det efter en riktad insamling på Facebook. 

1 januari: Rälsbussen YBo5p 893 förbereds för lackering efter plåtbyte och spackling.

 

14 februari: Rälsbussen hade omfattande rostskador och flera "fuskreparationer" från tidigare ägare, något som innebar att mycket plåt fått bytas ut, här har förarhytten i B-änden på 893 fått ny plåt.

 

14 februari: Inredningen är i det närmaste helt urtagen, det sista som tagits ur är golvmattan. 

 

12 juni: Arbetshelg i Västervik. Till vänster rälsbussen YBo5p 893 under renovering, i mitten rälsbussen YBo5p 900 inne på översyn och till höger lokomotorn Katrinefors 2 som under året i princip färdigrenoverats. Bakom lokomotorn står vagnen BFp 278.

12 juni: Verkstaden fick en rejäl storstädning, något som brukar ske en gång om året, då får alla fordon som står där dras ut och man går loss med högtryckstvätt och rengöringsmedel.

 

12 juni: Rälsbussen YBo5p 893 börjar nu bli färdig för lackering efter omfattande plåtbyten och efterföljande spackling.

 

24 oktober: Monteringen av boggierna till YBo5p 893 har kommit en bit på väg. Boggierna har blästrats och lackerats, nya fjädrar och stötdämpare kommer att monteras.

 

19 mars: I mars hade verkstaden i Meiningen börjat arbeta med hjulaxlarna till ångloket Np 3050, som står näst på tur att tas i drift. Här har lagerytorna gjorts i ordning. Under året har ångloksarbetena gått på sparlåga då allt fokus fått läggas på att underhålla och reparera trafikfordonen, en prioritering som krävs med den omfattande trafik som vi bedriver. Trots detta har ett litet gäng börjat "plocka ihop" ångloket Np 3050. 

 

13 maj: Hjulens löpytor är svarvade och koppeltapparna har återställts till rätt mått.  

 

12 september: YBo5p 893 har lackerats och nu kan man verkligen se resultatet av de senaste årens renovering. Kanske blir YBo5p 893 landets finaste smalspåriga rälsbuss när den blir färdigrenoverad?

 ---

Underhållet av banan är någonting som pågår ständigt och jämnt under hela året, i princip så länge det är snöfritt. Förra året var det en mild vinter och pandemin, med mycket få charterkörningar, gjorde att banavdelningen kom upp i strax över 3700 bytta sliprar. För år 2021 stannade det på 2823 stycken bytta sliprar, vilket uteslutande beror på den tidiga vinterns ankomst, det blev vinter redan i november detta år. Slipersbytena har under året skett på flera platser, ibland med flera lag ute samtidigt.

Dels har man varit söder om Vena, mellan Vena och Väderum samt mellan Jenny och Verkebäck, likaså har det gjorts större insatser mellan Totebo och Hjorted samt lokalt i Spångenäs och på banken över Långsjön. Siktröjning av plankorsningar har skett löpande. Under våren gav vårt gamla slyröjningsaggregat upp och då det helt enkelt inte gick att reparera längre och slyröjning är ett prioriterat uppdrag så inköptes ett helt nytt aggregat. En spontan insamling bland föreningens medlemmar och våra följare på Facebook inbringande drygt 136.000 kronor på några dygn, varvid såväl aggregat som frakten av det kunde betalas! Ett särskilt tack till alla er som bidragit till aggregatet.

Under slutet av året transporterades 13.000 bättre begagnade furuslipers hem från pågående spårbyte på Viskadalsbanan. Dessa är tänkta att användas i en större upprustningsinsats mellan Ankarsrum och Totebo kommande år. Likaså har också ca 5000 sliprar hämtats in från föregående års byten och sedan körts till Tuna för mellanlagring innan de slutligen skickades till destruktion.

6 januari: Z4p 261 och vagnen NNrp 324153 som är försedd med kran lastar av sliprar vid mellanlagret i Tuna.

 

3 mars: Inhämtning av utbytta sliprar pågick på lediga stunder under hela våren. Här tar kranvagnen ett rejält lass som sedan läggs upp på flaket.

 

21 mars: Slipersbyte mellan Rödsle och Jenny i vårsolen.

 

28 mars: Slipersbytargänget har omgrupperat till Dagåsen mellan Vena och Väderum. Här var slipersbeståndet relativt dåligt och det skedde näst intill ett totalbyte av sliprar.

 

5 april: Ytterligare en slipersbyteshelg vid Dagåsen, bytet har nyss avslutats och banvallen återställts. Inte många sliprar från SJ-tiden finns kvar på denna del av järnvägen.

 

25 april: Slipersbytaren har förflyttat sig söderut över Vena mosse och arbetade under några helger i backen upp från Vena mosse vid Visböle. 

 

23 maj: Till banunderhållet hör också skarvreglering. Här har en tidigare utslagen rälsskarv förnyats och rälsspikarna ska strax slås i.

 

31 maj: Det nya slyröjningsaggregatet har anlänt. Aggregatet är något större än det tidigare och har under året fungerat utmärkt. De månader vi förlorade under året då vi var utan aggregat har dock inte kunnat tas igen, mot slutet av året har det därför växt igen en hel del längs med banan, något vi hoppas ordna till under våren 2022.

 

5 juni: Slipersbyte på banken över Långsjön.

 

3 september: Slipersbyte (för hand) har pågått i Spångenäs under sommaren och hösten, främst har sliprar på sidospåren och i växlar byts ut. 

---

I början på år 2021 var det fortfarande osäkert hur mycket trafik som skulle kunna gå att bedriva med hänsyn till de pandemirestriktioner som fortfarande gällde. Så smått började vaccineringen komma igång och fram emot vårkanten stod det klart att det skulle gå att bedriva en normal trafiksäsong detta år och att vi inte skulle behöva lika många vagnar i tågen som 2020, då fyrvagnarståg var det vanliga. Tidtabellen följde sedvanligt mönster med trafikstart efter midsommar, daglig trafik under juli och början av augusti och sedan lördagstrafik under augusti och september, något som visade sig vara en lyckträff.

Vilken sommar det blev! En aldrig sinande ström av resenärer åkte med våra tåg och "det nya normala" för oss blev trevagnaras rälsbusståg. Det var inte omöjligt att vissa tåg hade upp till 100 resenärer ombord och flera gånger fick trevagnarståget förstärkas med ytterligare en vagn för att alla skulle få plats och inte behöva sitta så trångt. Tittar man på resenärsantalet är vi tillbaka på en nivå som före pandemin under året, även om antalet chartertåg var relativt få under våren men ökade under slutet av sommaren och hösten. Här följer ett bildspel från sommartrafiken 2021. 

17 juli: Ett av få chartertåg i början av sommaren. En lövad YBo5p 897 framkörd på spår 3 i Västervik väntar på bröllopsgäster som ska till Fårhult.

 

22 juli: Ett fyra vagnar långt tåg 89111 har stannat till i Ankarsrum för att släppa av och på resenärer. Just tåg 89111, med avgång från Hultsfred kl. 10.10, ankomst Västervik kl. 11.55 är ett av våra populäraste tåg. Här har man tursatt fyra vagnar för att få med sig alla resenärer.

 

28 juli: Under året fick vi också en ny rälsbussförare. Hugo, som synts i föreningen bland annat som konduktör i trafiken och på banan som signaltekniker klarade provet och syns här på sin första egna tur under ett uppehåll i Tuna.

 

30 juli: Tåg 89114 från Västervik gör uppehåll i Långsjön, en av de mest populära hållplatserna längs med banan. I Långsjön finns både camping och restaurang. Denna dag öste regnet ner, men det verkade inte bekomma våra resenärer särskilt mycket. 

 

8 augusti: Ordinarie tåg med rälsbussen YBo5p 874 mot Västervik gör uppehåll på spår 1. På spår 2 står en av två rälsbussar som ingick i "Sommarlovståget", en aktivitet som vi tillsammans med Västerviks kommun genomförde under flera dagar för sommarlovslediga skolelever. I aktiviteten ingick rälsbussåkning till Ankarsrum, där det bjöds på fika, sedan tillbaka till Verkebäck där eleverna fick prova på att köra lokomotor och knuffa godsvagn. Vi körde tre dagar och alla tre dagarna blev snabbt fullbokade, förhoppningsvis kan aktiviteten återkomma kommande år. 

 

22 augusti: Kvällståget från Hultsfred, tåg 89117 har kommit till Verkebäck med sista turen för den dagliga trafiken. Rälsbussföraren har klivit ur och inväntar avgångssignal från tågklareraren.

 

27 augusti: Slutet på den dagliga trafiken innebar ingalunda att trafiken upphörde, istället kom chartertågssäsongen igång på allvar. Här har rälsbussen YBo5p 888 precis släppt av sitt sällskap vid Apelkullens banvaktsstuga mellan Totebo och Spångenäs. 

 

4 september: I år kunde vi säga "Välkommen åter" till deltagarna i Tjusttrampet. Deltagarna åker med lokomotordraget tåg till Verkebäck och Ankarsrum för de olika starterna. Cyklarna parkerades i godsfinkorna under färden. Detta var dessutom en mycket få gånger som vårt lokdragna tåg var ute under sommaren. 

 

5 september: Ytterligare ett chartertåg, denna gång för Förvaltningsaktiebolaget Smålandsbanan, som bjudit in till en resa under namnet "Byggnadsminnet berättar". Under sakkunnig guidning fick resenärerna uppleva främst arkitektur och en hel del information om banans och byggnadernas historia. Arrangemanget var mycket populärt och blev slutsålt. 

--- 

Tidigare år har vi kört en begränsad hösttrafik och nästan inte någon vintertrafik överhuvudtaget, men i år kunde vi verkligen tala om höst- och vintersäsong. Vi körde två tomtetågsupplägg, ett Hultsfred - Vena och ett Västervik - Verkebäck samt ett femtontal körningar till och från restaurang Gröna Tuppen i Fårhult och deras julbord. Naturligtvis kom vintern med en rejäl mängd snö och i början av december slogs snörekord med nära fyra decimeter snö i Tjustbygden. Vi fortsätter med några bilder från höst- och vintertrafiken år 2021.

31 oktober: Ett av många chartertåg under hösten. Här är rälsbussen YBo5p 883 på väg från Totebo mot Fårhult och restaurang Gröna Tuppen.

 

27 november: Tidigare år har vi inte kört så mycket trafik utöver ordinarie trafiken på södra delen av banan. Detta blev det ändring på i år och i slutet på november körde vi lokomotordraget veterantåg mellan Hultsfred och Vena. I Vena väntade tomten och tog emot alla önskelistor från de barn som ville lämna sådana. Likaså bjöds det på kaffe, glögg, pepparkakor och lussebullar, något som ingick i biljettpriset. Här har det lokomotordragna tåget ankommit Vena från Västervik på morgonen den 27 november. 

 

27 november: Det hör inte till vanligheterna med lokomotordragna tåg i Vena. Värmen i vagnarna kom från vedkaminer. Flera av vagnarna har vattenburen värme och kan värmas upp med ånga från ett ånglok eller med ved i den panna som finns under vagnen. Arrangemanget var lyckat och förhoppningsvis kan vi återkomma nästa år med samma arrangemang.

Dagen efter, den 28 november var det julskyltningspremiär i Hultsfred och även här körde vi med vårt lokomotordragna tågsätt mellan Hultsfreds station och Hultsfreds hembygdspark. Det var visserligen inte så många resenärer som det kunde vara på den tiden det var Hultsfredsfestival, men ett antal hundra resenärer hittade vårt tåg som tidvis fungerade bra som värmestuga i den kyliga väderleken. 

 

2 december: I början på december kom det riktigt mycket snö, närmare 4 decimeter snö föll på några dygn och lokomotorn Z4p 261 med förare fick åka totalt fyra varv mellan Västervik och Fårhult för att hålla undan snömassorna och hålla vägövergångarna rena för de chartertåg som skulle gå några dagar senare. 

4 december: Ett av de många tågen till och från Fårhult under december. Rälsbussarna YBo5p 883 och 888 var de som fick stå för de flesta av tågen och totalt kördes ett femtontal tåg mellan Västervik och Fårhult, både som charter men också för allmänheten. 

12 december: Tomtetåg mellan Västervik och Verkebäck är också en tradition som på grund av pandemin inte genomfördes 2020. I år var det dock dags igen och resenärerna färdades i lokdraget tåg till Verkebäck. Väl framme bjöds det på kaffe, glögg, pepparkakor och lussebulle samt fiskdamm för barnen. Tomten satt i ett av uthusen och var beredd på att ta emot barnens önskelistor. 

 

12 december: En av våra yngsta aktiva medlemmar, Vidar, fyller på ved i pannan på en av personvagnarna, Bp 340. 

 

11 december: Som avslutning på året ordnades julbord för föreningens medlemmar. Vår restauratör Henrik med hjälpredor hade dukat upp ett förnämligt julbord i lokstallet och ett 40-tal medlemmar njöt av det som serverades. 

Därmed har vi kommit till slutet av årets bildkavalkad. Vi i Tjustbygdens Järnvägsförening och Förvaltningsaktiebolaget Smålandsbanan vill därmed tacka alla resenärer, medlemmar, sponsorer och samarbetspartners för ett riktigt bra 2021 och hoppas på ett lika bra 2022. 

Om du har lite att göra under vinterhalvåret eller vill veta mer om föreningen, våra fordon eller hur du kan stötta verksamheten, titta in på vår hemsida: www.smalsparet.se, där kan man bland annat följa det som händer i föreningen under "Senaste Nytt", titta och läsa om våra fordon och dess historia, eller om vår förenings och järnvägens historia. 

 Gott Nytt År önskar Tjustbygdens Järnvägsförening och Förvaltningsaktiebolaget Smålandsbanan