Littera och nr: SJ UBFo4yp 2128

Tidigare littera och nr: SJ UBFo4yp 2128, SJ UBFYP 2128

Tillverkare: Hilding Carlsson, 1957

Placering: SJ Kalmar 1957, SJ Växjö 1968, Wadstena-Fogelsta Järnväg 1983, TJF 2001

SJ UBo3yp 2133

Littera: SJ UBo3yp 2133

Tidigare littera och nr: SJ UBo3yp 2133, SJ UBYP 2133

Tillverkare: Hilding Carlsson, 1958

Placering/ägare: SJ Skara 1958, SJ Kalmar 1959, SJ Västervik 1968 (inlånad redan 1967), SJ Växjö 1975, Föreningen Rädda Smalspåret 1985, VHVJ 1987, SmAB 1993, Järnvägsfabriken Växjö 1997 (deposition till TJF från 1998, TJF 2010

SJ UCFo3yp 1791

Littera och nr: SJ UCFo3yp 1791

Tidigare littera och nr: SJ UCFo3yp 1791, SJ UBFo3yp 1791, SJ UBFYP 1791

Tillverkare: Hilding Carlsson, 1952

Placering/ägare: SJ Västervik 1952, SJ Växjö 1975, Klarälvsbanans Vänner Hagfors 1982, VHVJ 1987, SmAB 1993, FSVV 1997 (deposition till TJF), 2017 TJF

© 2018 Tjustbygdens järnvägsförening