Föreningen har ett antal överföringsvagnar. En överföringsvagn är en vagn som har en viss spårvidd och som är byggd för att ta en vagn av en annan spårvidd. Vagnen Q37p har 891 mm spårvidd och är byggd för att ta godsvagnar med normal spårvidd (1435 mm). Vagnarna tillkom för att slippa den mycket omfattande omlastningen som förr ägde rum från normalspåriga järnvägar till smalspåriga och omvänt. Med hjälp av en överföringsvagn kunde den normalspåriga godsvagnen "rampas" upp på en smalspårig överföringsvagn och därefter fortsätta till sin destination på den smalspåriga järnvägen. Flera av föreningens överföringsvagnar är ombyggda och används till andra ändamål än vad det tidigare byggdes för.

I föreningens digitala arkiv, Smalspårarkivet, finns bilder på när vagnar rampas, exempelvis här: Rampning i Västervik 1985

Q37p 350032:

Tillverkad av Kalmar Verkstads AB 1947

Vagnen är breddad med långbalkar från Q37p 350119 av VHVJ 1989. Vagnen kan därmed lastas med en traktorgrävare för kabelgrävning eller slyröjning.

Q36p 350052:

[bild saknas]

Tillverkad av Vagn- och Maskinfabriksaktiebolaget i Falun 1911,

Föreningens äldsta överföringsvagn. Ursprungligen levererad till ULB som Zoo 300, senare Qo 300 och användes på den nära nio mil långa banan mellan Uddevalla i Bohuslän och Bengtsfors i Dalsland. SJ övertog banan 1940 och 1946 blev vagnen SJ Q36p 350052 och flyttades till Växjö. 

Under sin tid som tjänstevagn kom vagnen att ha en rad olika uppgifter. Den var en tid stationerad tillsammans med en annan överföringsvagn i Kalmar för transport av normalspåriga godsvagnar som transporterades över med smalspårig järnvägsfärja för vidare färd på det smalspåriga järnvägsnätet på Öland. Därefter kom vagnen till Hultsfred för transporter av fordon inom Hultsfreds bangårdsområde. Efter en tid byggdes den om ytterligare för att bli rullande underlag för en grävskopa. Vagnen fick slipersgolv och nedfällbar ramp där fordon kunde köra upp på vagnen. Vagnen användes flitigt vid breddningen av bandelen Åtvidaberg – Västervik i början på 1960-talet. Efter att ha stått uppställd en längre tid i Jenny fick Tjustbygdens Järnvägsförening överta vagnen 1981.

Q37p 350059:

Tillverkad av Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna, Arlöv, 1946

Överföringsvagn levererad till NVHJ 1946 som Q37p 5002. Den skiljer sig från övriga överföringsvagnar med samma littera med sitt nitade underrede och sina annorlunda gavelpartier. Är tillsammans med Q36p 350052 en bra representant för privatbanornas försök att effektivisera driften, med en trafikform som SJ senare kom att ta över och vidareutveckla.

Q37p 350078:

Tillverkad av Christian Olsson i Falkenberg AB, 1951

Vagnen är under ombyggnad med ett Zetterberg tippflak med trevägstipp. Bilden ovan visar vagnen före ombyggnaden.

Q37p 350123:

Tillverkad av Christian Olsson i Falkenberg AB, 1952

Vagnen är lastad med med en grusvagn littera Qbe och används för grustransporter. Här dras vagnen av lokomotorn Z4p 261

Q37p 350134:

[bild saknas]

Tillverkad av Christian Olsson i Falkenberg AB, 1952

En av föreningens båda SJ-överföringsvagnar som inte används av banavdelningen. Efter breddningen av NVHJ 1964 gick bägge vagnarna i trafik på sträckorna Västervik-Verkebäck och Västervik-Ankarsrum.

Q37p 350177:

[bild saknas]

Tillverkad av Christan Olsson i Falkenberg AB, 1953

Den andra av föreningens båda SJ-överföringsvagnar som inte används av banavdelningen. Efter breddningen av NVHJ 1964 gick bägge vagnarna i trafik på sträckorna Västervik-Verkebäck och Västervik-Ankarsrum. Vagnen kom i TJFs ägo 1986.

Q37p 350205:

Tillverkad av Kockums AB, 1958

Liksom 350123 lastad med en grusvagn littera Qbe för grustransporter.

Q37p 350228:

Tillverkad av Christian Olsson i Falkenberg AB, 1954

Försedd med flyttbart flak med kranöverbyggnad som rymmer en radiostyrd Palfinger-kran och används för slyavverkning. Motorpaket från en fd SJ MTR101, dvs en turboladdad rak sexcylindrig Scania DS11. Den ursprungliga kranen havererade 2015, men byttes 2016 ut mot en modernare något mindre Palfinger-kran. Vagnen gör god tjänst i slyröjningen av banan.

Q37p 350281:

Tillverkad av Christian Olsson i Falkenberg AB, 1956.

Vagnen ombyggd till ballastplog med nytt littera och nr "RB 23" år 1993. Detta år gjordes de första stora upprustningarna av Roslagsbanans spår med ny räls, betongslipers och makadam och för ombyggnadsarbetena behövdes en ballastplog. En sådan byggdes därför hos Feikef i Örebro på en överföringsvagn. Hydrauliken till plogbladen drivs av en VW-industrimotor.

 

 

© 2018 Tjustbygdens järnvägsförening