SJ L18p 3147

Tjustbygdens Järnvägsförenings första ånglok och det lok som verksamheten i Västervik grundades kring.

© 2018 Tjustbygdens järnvägsförening